LOGO KLEINPersephone vzw

  DOSSIERS

Blij dat ik Leef!

  Geweld

  Moederschap

  Nieuws

  Agenda

  Voorbije activiteiten

leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes)

PERSEPHONE, VERENIGING VAN VROUWEN MET EEN HANDICAP OF EEN INVALIDERENDE CHRONISCHE ZIEKTE VZW

maatschappelijke zetel: Solvijnsstraat 30     2018 Antwerpen

ondernemingsnummer: 473070483

JAARVERSLAG  2007

1.    Situering

 

Persephone vzw werkt sinds 1995 voor en door vrouwen met een handicap. De vereniging kiest voor belangenbehartiging en sensibilisatie, zelfhulp en informatieverspreiding. Deze doelstellingen worden nagestreefd voor ondermeer privacy en hulp, assertiviteit en zelfredzaamheid, geweld tegen vrouwen, recht op seksualiteit, recht op moederschap en  werkgelegenheid. Persephone vzw is de eerste en nog steeds enige vereniging voor vrouwen met een handicap in België.

2.    Activiteiten

 • Elke tweede zaterdag van de maand (behalve in juli) vergaderen wij om onze activiteiten voor te bereiden en te evalueren, standpunten in te nemen, vragen van andere verenigingen te bespreken
 • In februari bespreekt de Algemene Vergadering het afgelopen jaar, in september de planning van de twee volgende jaren
 • In het kader van de Internationale Vrouwendag, deelname aan de standenmarkt van de Provincie Antwerpen
 • Organisatie van de cursus ‘Kleur- en stijladvies’ in Antwerpen
 • Deelname aan de Gezondheidsbeurs in Antwerpen met onze stand
 • Deelname aan het debat van internationaal colloquium ‘Femmes et handicaps’ in Brussel
 • Deelname aan het Hujo-project ‘De mensenbib’
 • Organisatie van een relaxatiecursus in Zellik
 • Deelname aan de actie openbare toiletten in Antwerpen
 • Deelname aan de Vrouwendag in Gent met onze stand
 • Deelname aan de Trefpunt Zelfhulp-studiedag ‘achterwaarts de toekomst in’ in Leuven
 • Deelname aan de ‘Verenigde verenigingendag’ in Gent met onze stand
 • Deelname aan het eerste internationale forum ‘Dynamic Cities Need Women’ in Brussel
 • Deelname aan het Europees congres van vrouwen met een handicap ‘Geweld tegen vrouwen met een handicap in gezondheidsinstellingen’ in Italië

3.    Samenwerking en beleidsbeïnvloeding

 Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, hebben wij één of meerdere keren samengewerkt met

Provincie Antwerpen
Stad Antwerpen
Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap
Humanistische Jongeren
Université des femmes
Katholieke Vereniging Gehandicapten
 

Persephone vzw zetelt in het Actiecomité Emancipatie, dat de Emancipatiedienst van de Stad Antwerpen wil stimuleren

Persephone vzw zetelt in de Adviesraad voor Personen met een Handicap van de Stad Antwerpen

Persephone vzw zetelt in de GRIP-stuurgroep die de ‘IedereeNModel’-campagne uitwerkt

4.    Publicaties

 • Vlaams tijdschrift voor orthopedagogie, derde trim 2007
  ‘Blij dat Ik leef!’ boekbespreking

 • La Chispa, november 2007
  ‘De chispa van Ann Van den Buys’ over Persephone en Latijns-Amerika

 • Nieuwsbrief Ziekenzorg, december 2007
  ‘Om te lezen : Blij dat Ik leef!’ boekbespreking

        5.  Financies

Resultaten-rekening 2007

uitgaven 2007        
categorie officiële benaming betaald nog te betalen  
activiteiten uitnodigingen goederen en diensten 56,4   kleur- stijladvies, relaxatie
activiteiten huur zaal 2006 goederen en diensten 249   huur KVG, Solvijns
activiteiten huur zaal 2007 goederen en diensten 50   waarborg De Curve kleur- stijladvies
activiteiten huur zaal 2008 goederen en diensten 50   waarborg De Curve weerbaarheid
activiteiten huur zaal 2007 schulden aan lev.   226 huur KVG, 't Mankement, Solvijns
administratie diensten en diverse goederen 305,33   verzenden verslagen en informatie, dymo letterzetter, volmacht aanget. zendingen
bankkosten andere 47,64    
gadgets goederen en diensten 41,5   truffels
inschrijving studiedagen goederen en diensten 70   23/11 Trefpunt Zelfhulp, 4-5/12 internat. forum
inschrijving studiedagen schulden aan leden   10 23/11 Trefpunt Zelfhulp
lidgeld andere 60   lidgeld 2006 teveel betaald, VPP, PHOS
promotie 2007 goederen en diensten 501,44   folders, V-dag, Vl-Brabant, aankoop trolley
vervoer door leden 2006 goederen en diensten 110,05    
vervoer door leden 2007 schulden aan leden   242,52  
vervoer door niet-leden 2006 goederen en diensten 7   vervoersonkosten occasionele vrijwilliger
vervoer door niet-leden 2007 schulden aan lev.   19 vervoersonkosten occasionele vrijwilliger
sprekersvergoeding  bezoldigingen 393,6   kleur- stijladvies, relaxatie
telefoons jan-jun 2007 bezoldigingen 30   30 interzonale telefoons ivm cursusreeks Vlaams-Brabant (1e sem 2007)
telefoons jul-dec 2007 schulden aan leden   30 30 interzonale telefoons ivm cursusreeks Vlaams-Brabant (2e sem 2007)
verzekering 2007 goederen en diensten 81,94    
website diensten en diverse goederen 86,78   www.persephonevzw.org + www.persephonevzw.be
zieken andere 6,3    
         
totaal   2.146,98 527,52  

inkomsten 2007        
categorie officiële benaming ont-vangen nog te ont-vangen  
activiteiten andere 168   kleur- stijladvies, relaxatie
boek 2006 andere 151    
boek 2007 andere 549    
boek nog te ontvangen 2007 schuldvorderingen   20  
gadgets andere 180,75    
informatie andere 5   brochure geweld
lidgeld lidgeld 256    
rente spaarrekening andere 170,63    
sponsoring andere 0    
         
totaal   1.480,38 20  
         
inkomsten - uitgaven met schulden en schuldvorderingen -1.174,12    
inkomsten - uitgaven zonder schulden en schuldvorderingen -666,60    

Design: Gino d'Artali