LOGO KLEINPersephone vzw

  DOSSIERS

Blij dat ik Leef!

  Geweld

  Moederschap

  Nieuws

  Agenda

  Voorbije activiteiten

leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes)

PERSEPHONE, VERENIGING VAN VROUWEN MET EEN HANDICAP OF EEN INVALIDERENDE CHRONISCHE ZIEKTE VZW

maatschappelijke zetel: Solvijnsstraat 30     2018 Antwerpen

ondernemingsnummer: 473070483

JAARVERSLAG  2006

1.    Situering

 

Persephone vzw werkt sinds 1995 voor en door vrouwen met een handicap. De vereniging kiest voor belangenbehartiging en sensibilisatie, zelfhulp en informatieverspreiding. Deze doelstellingen worden nagestreefd voor ondermeer privacy en hulp, assertiviteit en zelfredzaamheid, geweld tegen vrouwen, recht op seksualiteit, recht op moederschap en  werkgelegenheid. Persephone vzw is de eerste en nog steeds enige vereniging voor vrouwen met een handicap in België.

2.    Activiteiten

             ·          Elke tweede zaterdag van de maand (behalve in juli) vergaderen wij om onze activiteiten voor te bereiden en te evalueren, standpunten in te nemen, vragen van andere verenigingen te bespreken, ….

 
·        
In februari bespreekt de Algemene Vergadering het afgelopen jaar, in september de planning van de twee volgende jaren

 
·        
In het kader van de Internationale Vrouwendag, deelname aan de standenmarkt van de Provincie Antwerpen


·        
Organisatie van de cursus “Loslaten of omgaan met verlies”

                                                                                      i.    gespreksnamiddag

                                                                                    ii.    workshop

     
·        
Deelname aan de VFSIPH-studiedag “Over grenzen”


·        
Deelname aan de CTPA-studiedag “ruimtelijke ordening en toegankelijkheid”

     
·        
Organisatie van de voordracht over menopauze

     
·        
Organisatie van de gespreksnamiddag voor leden “Hoe is het om vandaag als vrouw met een handicap of ziekte te leven? Wat heb ik bereikt? Waar heb ik steun bij nodig? Wat verwacht ik van Persephone?”

      ·         Deelname aan de Vrouwendag in Antwerpen met

                                                                                                                                                               i.    onze stand                           

                                                                                                                                                              ii.    ons standpunt in het panel

 
·        
Organisatie van de voordracht over osteoporose


·        
Voorbereiding van de regionale Persephonegroep Vlaams-Brabant. Uitwerking van een cursusreeks “Voel je goed in je vel” met  

                                            i.      kleur- en stijladvies in Leuven

                                            ii.     relaxatie in Zellik

                                            iii.    weerbaarheid in Leuven

                                            iv.   zelfverdediging in Leuven

3.    Samenwerking en beleidsbeïnvloeding

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, hebben wij één of meerdere keren samengewerkt met

Provincie Antwerpen

Stad Antwerpen

Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap

Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap

Persephone vzw zetelt in de VFSIPH-werkgroep “Over grenzen” die een protocol uitwerkt rond preventie van grensoverschrijdend gedrag in instellingen

Persephone vzw zetelt in het Actiecomité Emancipatie, dat de Emancipatiedienst van de Stad Antwerpen wil stimuleren

Persephone vzw zetelt in de Adviesraad voor Personen met een Handicap van de Stad Antwerpen

Persephone vzw zetelt in de werkgroep die adviezen opstelt voor het Lokaal Sociaal Beleid van de Stad Antwerpen

4.    Publicaties

·         Flair, 30 mei 2006

‘Gehandicapt en genieten van seks?’

·         Libelle, 8 juni 2006

‘Leven met een handicap, maar niet beperkt in de liefde’

·         Chronique féministe december 2006 (speciaal nummer over vrouwen en handicaps)

‘La force de Perséphone’ over geweld tegen vrouwen met een handicap

·         Vrouw en raad, vierde trimester 2006

‘Vrouw met een handicap, een hele uitdaging’ over de dubbele strijd die vrouwen met een handicap moeten voeren

        5.  Financies

Resultaten-rekening 2006

 

 

 

 

uitgaven 2006

 

 

 

 

categorie

officiële benaming

betaald

nog te betalen

 

activiteiten

goederen en diensten

287,65

 

loslaten, menopauze, osteoporose, over grenzen

activiteiten nog te betalen

schulden ten aanzien van leveranciers

 

256,00

huur KVG, Solvijns

administratie

diensten en diverse goederen

870,05

 

verzenden verslagen en info, volmacht aangetekende zendingen, 4000 folders

bankkosten

andere

49,69

 

 

boek

andere

65,95

 

rechtzetting 2005, info kopiëren, verzenden

ledenvervoer nog te betalen

schulden ten aanzien van leden

 

140,05

 

lidgeld

andere

50,00

 

PHOS, VPP

lidgeld nog te betalen

schulden ten aanzien van leden

 

10,00

lidgeld betaald, maar 10€ teveel

promotie

goederen en diensten

120,00

 

Vrouwendag

promotie nog te betalen

schulden ten aanzien van leveranciers

 

7,00

vervoersonkosten

sprekersvergoeding

bezoldigingen

124,00

 

menopauze, osteoporose

telefoons nog te betalen

schulden ten aanzien van leden

 

30,00

kosten voor 30 interzonale telefoons ivm cursusreeks Vlaams-Brabant

website

diensten en diverse goederen

68,43

 

www.persephonevzw.org + huur plaats, overschrijding 5 GB dataverkeer

website nog te betalen

schulden ten aanzien van leveranciers

 

30,25

www.persephonevzw.be

zieken

andere

22,28

 

 

 

 

 

 

 

totaal

 

1.658,05

473,30

 


inkomsten 2006

 

 

 

 

categorie

officiële benaming

ont-vangen

nog te ont-vangen

 

activiteiten

andere

145,00

 

loslaten, menopauze, osteoporose

boek

andere

1.926,05

 

verkoop

boek nog te ontvangen

schuldvorderingen

 

176,00

2 boeken verzonden + factuur; 15 boeken rechtstreeks verkocht 

gadgets

andere

49,80

 

 

informatie

andere

22,62

 

brochures geweld, info seksualiteit en handicap

lidgeld

lidgeld

371,00

 

 

rente spaarrekening

andere

128,39

 

 

sponsoring

andere

5.000,00

 

 

 

 

 

 

 

totaal

 

7.642,86

176,00

 

 

 

 

 

 

inkomsten - uitgaven met schulden en schuldvorderingen

5.687,51

 

 

inkomsten - uitgaven zonder schulden en schuldvorderingen

5.984,81

 

 

Design: Gino d'Artali