LOGO KLEINPersephone vzw

  DOSSIERS

Blij dat ik Leef!

  Geweld

  Moederschap

  Nieuws

  Agenda

  Voorbije activiteiten

leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes)

PERSEPHONE, VERENIGING VAN VROUWEN MET EEN HANDICAP OF EEN INVALIDERENDE CHRONISCHE ZIEKTE VZW

maatschappelijke zetel: Solvijnsstraat 30     2018 Antwerpen

ondernemingsnummer: 473070483

JAARVERSLAG  2005

1.    Situering

 

Persephone vzw werkt sinds 1995 voor en door vrouwen met een handicap. De vereniging kiest voor belangenbehartiging en sensibilisatie, zelfhulp en informatieverspreiding. Deze doelstellingen worden nagestreefd voor ondermeer privacy en hulp, assertiviteit en zelfredzaamheid, geweld tegen vrouwen, recht op seksualiteit, recht op moederschap en  werkgelegenheid. Persephone vzw is de eerste en nog steeds enige vereniging voor vrouwen met een handicap in België.

2.    Activiteiten

 ·         Elke tweede zaterdag van de maand (behalve in juli) vergaderen wij om onze activiteiten voor te bereiden en te evalueren, standpunten in te nemen, vragen van andere verenigingen te bespreken, ….

 ·         In februari bespreekt de Algemene Vergadering het afgelopen jaar, in september de planning van de twee volgende jaren

 
 ·        
In het kader van de Internationale Vrouwendag, deelname aan

                                                                                i.    de WereldVrouwenMars tegen geweld en armoede

                                                                              ii.    de standenmarkt van de Provincie Antwerpen

                                                                             iii.    “Volop Vrouw” van YWCA

·          ·      Deelname aan de studiedag van de staatssecretaris voor het gezin en personen met een handicap “Verbetering van de veiligheid van personen met een handicap”

 

·         Deelname aan de VFSIPH-studiedag “Over grenzen”

 ·         Organisatie van de viering 10 jaar Persephone

                                  i.    boek samenstellen “Blij dat ik leef!”
                                
ii.   
sponsors zoeken
                               
iii.   
jubileumconferentie organiseren met spreeksters, een fototentoonstelling, een debat, een tombola, de opvoering “Wie zegt dat ik niet schrijven kan”

       ·         Deelname aan de Vrouwendag in Brussel met onze stand

 ·         Organisatie van een discussienamiddag over ons boek “Blij dat ik leef!”

 ·         In het kader van de Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen, deelname aan “Stairs” i.s.m. de Stad Antwerpen

 
 ·        
Deelname aan de Werelddovendag


 ·        
Deelname aan de GRIP-getuigendag

3.    Samenwerking en beleidsbeïnvloeding

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, hebben wij één of meerdere keren samengewerkt met

WereldVrouwenMars

Provincie Antwerpen

Stad Antwerpen

Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap

Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap

Garant

Persephone vzw zetelt in de VFSIPH-werkgroep “Over grenzen” die een protocol uitwerkt rond preventie van grensoverschrijdend gedrag in instellingen

Persephone vzw zetelt in het Actiecomité Emancipatie, dat de Emancipatiedienst van de Stad Antwerpen wil stimuleren

Persephone vzw zetelt in de GRIP-werkgroep “Inclusie Effecten Rapportage”

4.    Publicaties

  • Het Laatste Nieuws 23 maart 2005,

'De perfecte mens verdient een schop onder zijn kont' over beeldvorming

  • Blij dat ik leef! (boek, 114 blz)

realistische levensverhalen en gedichten van blije vrouwen met een handicap 

  • Boekbesprekingen

Handiscoop juli 2005

Dialoog juli 2005

Tevefamilie juli 2005

        5.  Financies

Resultatenrekening 2005

 

 

uitgaven 2005

 

 

 

 

 

activiteiten

49,00

discussienamiddag boek 19/11

administratie

81,50

verzenden verslagen en informatie, volmacht aangetekende zendingen

bankkosten

44,42

 

boek

4.492,70

vormgeving, drukken, verzenden

gadgets

136,49

stickers met logo

informatie

7,74

kopiëren, verzenden

jubileumconferentie

965,11

affiches, uitnodigingen, drank, huur zaal, onthaalmappen, geschenkbons, tombola, gadgets

lidgeld

25,00

PHOS

promotie

93,00

Vrouwendag, plastifiëren logo Persephone

website

56,53

domeinnaam + huur plaats

 

 

 

 

5.951,49

 


inkomsten 2005

 

 

 

 

 

activiteiten

53,00

discussienamiddag boek 19/11

boek

4.592,28

verkoop, sponsoring

boek nog te ontvangen

13,00

UA - dienst medische genetica

gadgets 2004

49,00

kalenders, kerstkaarten, notaboek, sleuteltas, geldbeugel

informatie

32,04

kopiëren, verzenden

informatie nog te ontvangen

12,05

info over moeders met een handicap en seksualiteit

jubileumconferentie

1.558,50

inkom, tombola, sponsoring

lidgeld

361,00

 

rente spaarrekening

35,04

 

 

 

 

 

6.705,91

 

 

 

 

inkomsten - uitgaven

754,42

 

Design: Gino d'Artali