LOGO KLEINPersephone vzw

  DOSSIERS

Blij dat ik Leef!

  Geweld

  Moederschap

  Nieuws

  Agenda

  Voorbije activiteiten

leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes)

PERSEPHONE, VERENIGING VAN VROUWEN MET EEN HANDICAP OF EEN INVALIDERENDE CHRONISCHE ZIEKTE VZW

maatschappelijke zetel: Solvijnsstraat 30     2018 Antwerpen

ondernemingsnummer: 473070483

JAARVERSLAG  2004

1.    Situering

 

Persephone vzw werkt sinds 1995 voor en door vrouwen met een handicap. De vereniging kiest voor belangenbehartiging en sensibilisatie, zelfhulp en informatieverspreiding. Deze doelstellingen worden nagestreefd voor ondermeer privacy en hulp, assertiviteit en zelfredzaamheid, geweld tegen vrouwen, recht op seksualiteit, recht op moederschap en  werkgelegenheid. Persephone vzw is de eerste en nog steeds enige vereniging voor vrouwen met een handicap in België.

2.    Activiteiten

 ·         Elke tweede zaterdag van de maand (behalve in juli) vergaderen wij om onze activiteiten voor te bereiden en te evalueren, standpunten in te nemen, vragen van andere verenigingen te bespreken, ….

 ·         In februari bespreekt de Algemene Vergadering het afgelopen jaar, in september de planning van de twee volgende jaren

 
 ·       
Opvoering “Wie zegt dat ik niet schrijven kan” voor de Christelijke Basisbeweging Puurs

·         Deelname aan de week van de diversiteit in de Karel de Grote Hogeschool

                                                                             i.    voordracht over geweld tegen vrouwen met een handicap

                                                                             ii.    stand gedurende heel de week

 ·      Organisatie van de cursus “Loslaten of omgaan met verlies”

                                                                            i.    gespreksnamiddag

                                                                            ii.    workshop

 ·         In het kader van de Internationale Vrouwendag, deelname aan

                                                                            i.    de studiedag van Amnesty International “Partnergeweld is een mensenrechtenschending”

                                                                           ii.    de kennismakingsavond van Cause “Facing Faces” (kunst rond geweld tegen vrouwen)

 ·         Deelname aan twee avonden over een afwijkend uiterlijk en de reacties van mensen

 ·         Deelname aan het internationale seminarie van DCDD “Empowerment of people with a disability”

 ·         Deelname aan de OpenGRIPdag

 ·         Deelname aan de Vrouwendag in Hasselt met onze stand

 ·         Deelname aan de aan de VFSIPH-Handdrukdag met onze stand

 ·         Deelname aan de GRIP-vormingsavond “omgaan met de pers”

 ·         Voorbereiding viering 10 jaar Persephone

                                  i.    teksten verzamelen voor boek

                                 ii.    uitgever zoeken

                                iii.    sponsors zoeken

 3.    Samenwerking en beleidsbeïnvloeding

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, hebben wij één of meerdere keren samengewerkt met

Christelijke Basisbeweging

Karel de Grote Hogeschool

Coalition of Artists United for Social Engagement

Dutch Coalition on Disability and Development

Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap

Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap

Persephone vzw zetelt in de VFSIPH-werkgroep “Over grenzen” die een protocol uitwerkt rond preventie van grensoverschrijdend gedrag in instellingen

Persephone vzw zetelt in het Actiecomité Emancipatie, dat de Emancipatiedienst van de Stad Antwerpen wil stimuleren

Persephone vzw zetelt in de GRIP-werkgroep “werkgelegenheid”

4.    Publicaties

·         De Morgen 8 januari 2004
Leven met een handicap, moeilijk gaat ook.
In de serie over het verharden van onze maatschappij een interview met Ann Van den Buys

·         Weliswaar, tijdschrift voor de welzijnssector, maart 2004
Artikel over seksualiteit en relaties bij mensen met een handicap

·         Handiscoop nr 6 juli - augustus 2004
'Je moet het niet pikken!'
over geweld tegen vrouwen met een handicap

        5.  Financies

Resultatenrekening 2004

 

 

uitgaven 2004

 

 

 

 

 

bankkosten

39,86

 

gadgets aankoop

10,00

100 braille-alfabetjes

geschenk

49,90

spreekster "loslaten" + wenskaarten beterschap

huur zaal

46,00

loslaten

inschrijving

85,00

zieke deelneemster "loslaten", publiek debat Facing Faces 2/9/04

kantoorbenodigdheden

63,98

klasseurs, printerpapier, inktpatroon, steekkaarten, omslagen, scheidingsbladen

kopies

94,37

100 folders, vooraankondiging 21/5/05, 200 visitekaartjes, 5 folders op braillepapier

lidgeld

45,00

PHOS, Voluntas

onkostenvergoeding externen

48,00

spreekster "loslaten"

postzegels

231,86

incl uitnodigingen "loslaten", sponsordossiers, volmachten aangetekende zendingen

promotie

160,65

Vrouwendag, mappen sponsordossiers

vzw-administratie

98,34

publicatie statuten

website

106,53

ontwerp nieuwe website, domeinnaam, plaats

 

 

 

 

1.079,49

 


inkomsten 2004

 

 

 

 

 

gadgets

376,30

potloden en gommen, kerstkaarten, briefmappen, braille-alfabetjes, kalenders

gadgets nog te ontvangen

49,00

 

informatieverkoop 2003

12,00

brochure geweld

informatieverkoop

50,32

brochure geweld, artikels tijdschriften

inschrijving

272,00

"loslaten", publiek debat Facing Faces 2/9/04

lidgeld

375,00

 

sensibilisatie

132,40

deelname aan diversiteitsweek 7-11/2/04, optreden CBB Puurs

sponsoring

2.875,14

 

rente spaarrekening

19,46

 

 

 

 

 

4.161,62

 

 

 

 

inkomsten - uitgaven

3.082,13

 

Design: Gino d'Artali