LOGO KLEINPersephone vzw

  DOSSIERS

Blij dat ik Leef!

  Geweld

  Moederschap

  Nieuws

  Agenda

  Voorbije activiteiten

leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes)

PERSEPHONE, VERENIGING VAN VROUWEN MET EEN HANDICAP OF EEN INVALIDERENDE CHRONISCHE ZIEKTE VZW

maatschappelijke zetel: Solvijnsstraat 30     2018 Antwerpen

JAARVERSLAG  2003

1.    Situering

 

Persephone vzw werkt sinds 1995 voor en door vrouwen met een handicap. De vereniging kiest voor belangenbehartiging en sensibilisatie, zelfhulp en informatieverspreiding. Deze doelstellingen worden nagestreefd voor ondermeer privacy en hulp, assertiviteit en zelfredzaamheid, geweld tegen vrouwen, recht op seksualiteit, recht op moederschap en  werkgelegenheid. Persephone vzw is de eerste en nog steeds enige vereniging voor vrouwen met een handicap in België.

2.    Activiteiten

  •    Elke tweede zaterdag van de maand (behalve in juli) vergaderen wij om onze activiteiten voor te bereiden en te evalueren, standpunten in te nemen, vragen van andere verenigingen te bespreken, ….

 ·         In februari bespreekt de Algemene Vergadering het afgelopen jaar, in september de planning van de twee volgende jaren

 

 ·     Op de wandeldagen van de wandelclub de Schorrestappers staan wij met een verkoopsstand

 ·         Bijwonen van première toneelstuk "Struikelblokken" van Theatertoestand vzw

 ·         Organiseren van een vergadering met Marc Cox (VIPA) over toegankelijkheid van opvanghuizen

 ·         Medewerking aan studiedag "Vrouwen met een handicap en seksualiteit" georganiseerd door Zij Kant

·         Deelname aan de infoavond van Amnesty International over huiselijk geweld in Rusland

·         Organisatie van een relaxatiedag

·         Deelname aan de conferentie van het Belgisch raadgevend comité voor bio-ethiek

·         Deelname aan de GRIP-studiedag antidiscriminatiewet en "redelijke aanpassing"

·         Deelname aan de Europese conferentie in Tenerife over zelfstandig leven voor mensen met een handicap

·         Deelname aan de GRIP-vormingsavond over de antidiscriminatiewet

·         Deelname aan de studiedag van VMG e.a.over seksualiteit en strafrecht

·         Deelname aan het Belgisch Sociaal Forum

·         Deelname aan de NEMA-studiedag over handicap en beeldvorming

·         Deelname aan de infodag leven met kanker van de Belgische federatie tegen kanker

·         Deelname aan de Vrouwendag te Brugge

            i.    opvoering “Wie zegt dat ik niet schrijven kan” i.s.m. "Met eigen woorden"

            ii.    stand

·         Deelname aan de aan de VFSIPH-Europadag

·         Deelname aan de GRIP-rondetafelconferentie over tewerkstelling

·         Deelname aan het Zorgcongres van het Vlaams ministerie van welzijn en gelijke kansen

3.    Samenwerking en beleidsbeïnvloeding

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, hebben wij één of meerdere keren samengewerkt met

Amnesty International

Zij Kant

Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap

Belgisch raadgevend comité voor bio-ethiek

Belgische federatie tegen kanker

Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap

Vormingswerk voor en met Mentaal Gehandicapte personen

Belgisch Sociaal Forum

Vlaamse vereniging NEuroMusculaire Aandoeningen

Met eigen woorden

Vlaams ministerie van welzijn en gelijke kansen

Er zijn eveneens contacten geweest met Voluntas over een mogelijke samenwerking, maar wij kregen onvoldoende garanties voor onze onafhankelijkheid

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, hebben wij het beleid geadviseerd inzake geweld tegen vrouwen met een handicap

Persephone vzw zetelt in de GRIP-werkgroep “redelijke aanpassing”

4.    Publicaties

·         Kiosk (gesproken tijdschrift met actualiteiten) van 24-01-03:

interview over onze werking

·         Focus op vrouwen, maart 2003

geweld tegen vrouwen met een handicap

·         Vrouw en raad, zomer 2003

themanummer rond vrouwen met een handicap

·         Nieuwsbrief van Sophia, coördinatienetwerk vrouwenstudies, 3e trim 2003: "Geweld tegen vrouwen met een handicap, een zinvol onderzoeksonderwerp"

        5.  Financies

uitgaven 2003

 

 

 

 

 

bankkosten

31,82

 

gadgets aankoop

47,00

 paasstukjes

geschenk

30,00

 sprekers relaxatiedag

huur zaal 2002 (facturen ontvangen in 2003)

27,00

 voordracht incontinentie + ademloos

huur zaal 2003

20,00

 relaxatiedag

inschrijving studiedagen

77,00

 conf. bio-ethiek, studiedagen seksualiteit en strafrecht, handicap   en beeldvorming, kanker

kopies

181,55

 folders + overzichten + teksten Vrouwendag

lidgeld PHOS

0,00

 

postzegels

108,48

 

promotie

110,00

 Vrouwendag

verplaatsingsonkosten

230,10

 Vrouwendag

website

56,53

 aankoop domeinnaam + huur plaats

 

 

 

 

919,48

 


inkomsten 2003

 

 

 

 

 

gadgets 2002

75,00

 5 kerststukjes 2002

gadgets 2003

177,84

 potloden en gommen, kerst- en paasstukjes, briefmappen,  braille-alfabetjes

informatieverkoop

98,50

 brochure geweld + artikels tijdschriften

informatieverkoop nog te ontvangen

12,00

 info VTM + brochures geweld Vlaamse Gemeenschap

inschrijving studiedagen

48,00

 relaxatiedag

kantoorbenodigdheden 2002

2,86

 rechtzetting BTW ladenblok voor Ria VM persoonlijk

lidgeld

375,64

 

lidgeld nog te ontvangen

15,00

 

rente spaarrekening

15,02

 

verplaatsingsonkosten

200,00

 Vrouwendag

 

 

 

 

1.019,86

 

 

 

 

inkomsten - uitgaven

100,38

 

Design: Gino d'Artali