LOGO KLEINPersephone vzw

  DOSSIERS

Blij dat ik Leef!

  Geweld

  Moederschap

  Nieuws

  Agenda

  Voorbije activiteiten

leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes)

PERSEPHONE, VERENIGING VAN VROUWEN MET EEN HANDICAP OF EEN INVALIDERENDE CHRONISCHE ZIEKTE VZW

maatschappelijke zetel: Solvijnsstraat 30     2018 Antwerpen

JAARVERSLAG  2002

1.    Situering

 

Persephone vzw werkt sinds 1995 voor en door vrouwen met een handicap. De vereniging kiest voor belangenbehartiging en sensibilisatie, zelfhulp en informatieverspreiding. Deze doelstellingen worden nagestreefd voor ondermeer privacy en hulp, assertiviteit en zelfredzaamheid, geweld tegen vrouwen, recht op seksualiteit, recht op moederschap en  werkgelegenheid. Persephone vzw is de eerste en nog steeds enige vereniging voor vrouwen met een handicap in België.

2.    Activiteiten

 ·         elke tweede zaterdag van de maand (behalve in juli) vergaderen wij om onze activiteiten voor te bereiden en te evalueren, standpunten in te nemen, vragen van andere verenigingen te bespreken, ….

 ·         in februari bespreekt de Algemene Vergadering het afgelopen jaar, in september de planning van het volgende jaar

 ·         op de wandeldagen van de wandelclub de Schorrestappers staan wij met een verkoopsstand

 ·         organisatie van een benefietconcert van het Arriagakwartet

 ·         brochure schrijven over geweld tegen vrouwen met een handicap

 ·         deelname aan de infoavond van Amnesty International over zwavelzuurverminking

 ·         deelname aan de hoorzitting in het Europarlement over geweld tegen vrouwen

 ·         brochure over geweld tegen vrouwen met een handicap verspreiden bij

                              i.        de Vlaamse en de federale regering

                               ii.    nationale en internationale organisaties die bezig zijn met geweld

                               iii.    de universiteiten

 ·         deelname aan de opening van het Steunpunt Gelijkekansenbeleid

 ·         deelname aan acties tegen de besparingen in de kinesitherapie

 ·         de ontoegankelijkheid van vluchthuizen en opvangcentra aankaarten bij de overheid

 ·         deelname aan YWCA-debatavond rond geweld tegen vrouwen

 ·         toneelstuk en video maken over de situatie van vrouwen met een handicap i.s.m. Theatertoestand

 ·         deelname aan VFSIPH-studiedag over preventie van geweld in voorzieningen

 ·         organisatie van gespreksnamiddagen over onzichtbare handicaps

                              i.        incontinentie

                             ii.        astma

 ·         deelname aan de PHOS-uitwisseling rond inkomensverwerving

 ·         deelname aan de nationale Vrouwendag

 ·         deelname aan de Europadag van het VFSIPH

 ·         deelname aan GRIP-dag over beleidsparticipatie voor mensen met een handicap

 3.    Samenwerking en beleidsbeïnvloeding

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, hebben wij één of meerdere keren samengewerkt met

Arriagakwartet

de Schorrestappers

Amnesty International

Steunpunt Gelijkekansenbeleid

YWCA

Theatertoestand

Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap

Astmafonds

Platform Handicap en OntwikkelingsSamenwerking

Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, hebben wij het beleid geadviseerd inzake

geweld tegen vrouwen met een handicap

de besparingen in de kinesitherapie

4.    Publicaties

·         Eigen publicatie, januari 2002: “Geweld tegen vrouwen met een handicap”

probleemschets en overzicht onderzoek, preventie en hulpverlening

 

·         Onder ons, november 2002: “Persephone, een kwetsbare godin”

de werking van onze vereniging, i.h.b. rond geweld tegen vrouwen met een handicap

        5.  Financies

Resultatenrekening 2002

 

 

uitgaven 2002

 

 

 

 

 

bankkosten

29,76

 

gadgets aankoop

225,14

 potloden en gommen + kerststukjes

geschenk

65,00

 sprekers + kinderoppas voordracht ademloos

huur zaal (facturen nog niet ontvangen)

40,00

 voordracht incontinentie + ademloos

inschrijving studiedagen

55,00

 wetgeving vzw's, geweld, PHOS

kantoorbenodigdheden

84,58

 ladenblok, kaftjes, omslagen, geldkoffertje, adresstempel

kantoorbenodigdheden

2,86

 BTW ladenblok voor Ria VM persoonlijk

kopies

91,61

 

lidgeld PHOS

25,00

 

postzegels

225,58

 

promotie

162,40

 Vrouwendag + aankoop folderhouders

sprekersvergoeding

75,00

 voordracht incontinentie

voeding

169,96

 benefietconcert Arriagakwartet

 

 

 

 

1.251,89

 


inkomsten 2002

 

 

gadgets geld op rekening

295,20

 potloden en gommen + kerststukjes

gadgets nog te ontvangen

75,00

 5 kerststukjes

gadgets geld in kas

23,90

 3 kerststukjes; 2 potloden + 1 set; 2 sets van 13/10

informatieverkoop

224,85

 brochure geweld + artikels tijdschriften

inschrijving studiedagen

40,00

 voordrachten incontinentie + ademloos

kantoorbenodigdheden nog te ontvangen

2,86

 BTW ladenblok voor Ria VM persoonlijk

lidgeld

315,00

 

rente spaarrekening

16,36

 

sponsoring

777,11

 benefietconcert Arriagakwartet

 

 

 

 

1.770,28

 

 

 

 

inkomsten - uitgaven

518,39

 

Design: Gino d'Artali