LOGO KLEINPersephone vzw

  DOSSIERS

Blij dat ik Leef!

  Geweld

  Moederschap

  Nieuws

  Agenda

  Voorbije activiteiten

leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes) leftbutton.gif (1634 bytes)

PERSEPHONE, VERENIGING VAN VROUWEN MET EEN HANDICAP OF EEN INVALIDERENDE CHRONISCHE ZIEKTE VZW

maatschappelijke zetel: Solvijnsstraat 30     2018 Antwerpen

JAARVERSLAG  2001

1.    Situering

 

Persephone vzw werkt sinds 1995 voor en door vrouwen met een handicap. De vereniging kiest voor belangenbehartiging en sensibilisatie, zelfhulp en informatieverspreiding. Deze doelstellingen worden nagestreefd voor ondermeer privacy en hulp, assertiviteit en zelfredzaamheid, geweld tegen vrouwen, recht op seksualiteit, recht op moederschap en  werkgelegenheid. Persephone vzw is de eerste en nog steeds enige vereniging voor vrouwen met een handicap in België.

2.    Activiteiten

·         elke tweede zaterdag van de maand (behalve in juli) vergaderen wij om onze activiteiten voor te bereiden en te evalueren, standpunten in te nemen, vragen van andere verenigingen te bespreken, ….

·         in februari bespreekt de Algemene Vergadering het afgelopen jaar, in september de planning van het volgende jaar

·         gespreksnamiddag over onzichtbare handicaps: leven met dyslexie

·         deelname aan de Wereldvrouwenmars-terugkomdag

·         deelname aan de LPZO-voorjaarsbeurs

·         briefschrijfactie n.a.v. de ontoegankelijkheid van vluchthuizen en opvangcentra

·         deelname aan de Vrouwendag in Antwerpen

                                          i.        workshop rond geweld tegen vrouwen met een handicap

                                         ii.        stand

·         deelname aan het Europees congres rond geweld tegen vrouwen met een handicap in Italië

·         deelname aan de stichtingsvergadering van het Belgisch Observatorium rond Geweld tegen Vrouwen

3.    Samenwerking en beleidsbeïnvloeding

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, hebben wij één of meerdere keren samengewerkt met

Wereldvrouwenmars

Limburgs Platform van Zelfhulp- en Ontmoetingsgroepen

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, hebben wij het beleid geadviseerd inzake geweld tegen vrouwen met een handicap en i.h.b. de ontoegankelijkheid van vluchthuizen en opvangcentra

Persephone vzw zetelt in de emancipatieraad van de stad Antwerpen

4.    Publicaties

Divazine, 3 november 2001

“Geweld tegen vrouwen met een handicap”

       5.     Financies

Resultatenrekening

 

 

uitgaven 2001

 

 

 

 

 

bankkosten

950

 

lidgeld PHOS, LPZO

2.300

 

postzegels

7.953

 

geschenk

1.160

 

kopies

6.059

 

promotie

49.148

aankoop stand, deelname voorjaarsbeurs LPZO en Vrouwendag

kantoorbenodigdheden

1.118

manden + kaften

verplaatsingsonkosten

1.200

VIAC 5/2/01

vzw-administratie

2.481

wijziging RvB in staatsblad

boeken

250

adresboek voor briefschrijfactie vluchthuizen

 

 

 

 

72.619

 


inkomsten 2001

 

 

geschenk

850

 

lidgeld

12.705

 

rentenota zicht- en spaarrekening

310

 

sprekersvergoeding

3.000

VIAC 5/2/01

promotie

6.500

terugbetaling standplaats WVM + waarborg voorjaarsbeurs

sponsoring

40.000

stand

onkostenvergoeding sprekers

1.200

VIAC 5/2/01

 

 

 

 

64.565

 

 

 

 

inkomsten - uitgaven

-8.054

 

Design: Gino d'Artali